Review november 2020, arts:

Het wandelcoachtraject heeft mij laten nadenken over wat ik wil en wat ik niet wil, wat is voor mij belangrijk en hoe kan ik dat bereiken? Is dat op deze manier doorgaan of het toch anders aanpakken en is het verstand of gevoel die het misschien toch tegenhoudt? Alle opties werden besproken, waardoor het voor mij steeds duidelijker werd wat ik eigenlijk al langer dacht, maar het heeft ervoor gezorgd dat ik zekerder ben geworden over die toch wel lastige keuze.

De sessies hebben hieraan bijgedragen door de gesprekken, waarin ik alles open kon bespreken, niets was gek of raar. Er werd goed geluisterd en o.a. d.m.v. oefeningen gestimuleerd om dieper na te denken over dingen, waardoor je zelf op nieuwe inzichten komt. Ook de natuur werd hierbij gebruikt, wat voor mij soms wel een beetje ‘uit mijn comfortzone’ was, maar het zorgde er wel voor dat je op een andere manier over iets nadenkt en het beeldend maken, maakte het vaak ook duidelijker.

Oefeningen die ik me kan herinneren die mij hebben geholpen om te bedenken wat ik echt belangrijk vind en wat mijn waarden zijn, waren: de wondervraag, wat als alles kon, wat zou je dan doen? Ook de oefening om dingen uit de natuur pakken om beeldend te maken wat je waarden zijn heeft hierin geholpen. Dit zet je echt even aan het denken, maar is tegelijkertijd een leuke en luchtige opdracht. De opdracht op het kruispunt met de drie paden en de vraag welk pad je op wil gaan bevestigde mijn gedachten over wat ik wil gaan doen.

Je luistert goed en kan lange, warrige verhalen goed samenvatten, waardoor het voor mij juist weer helderder werd wat ik nou eigenlijk had gezegd en waar dit dan eigenlijk op wijst. Je hebt geen mening over wat wel of niet goed is, laat iemand zelf nadenken en zelf tot een conclusie komen. Ik vond het fijn dat jij dezelfde achtergrond hebt en dezelfde ervaring hebt gehad als ik nu heb, dat zorgt ervoor dat het bespreken ervan makkelijker gaat en is fijn om te weten dat je niet de enige bent. Het wandelen vond ik super fijn, dat maakte het allemaal toch wat losser en dat praat makkelijker. De natuur erbij betrekken maakten dingen helderder. Ik heb echt het idee dat ik alles heb kunnen bespreken en je hebt ruim de tijd voor mij genomen om het allemaal aan te horen. Bedankt!

Review mei 2020, arts:

Het wandelcoachtraject heeft mij rust en helderheid in mijn hoofd opgeleverd. Inzicht in mijn gedachten en reacties waardoor ik daar ook beter mee om kan gaan. Vertrouwen in mijzelf en de keuzes die ik maak. Concrete actiepunten en inzichten die ik nu en in de toekomst kan gebruiken.  

Door het wandelen gaan de gesprekken vanzelf en is het een ontspannen gesprek. Het geeft ruimte en het is verfrissend. Je ordent letterlijk op een natuurlijke manier je gedachten. 

Laetitia is een fijne, vriendelijke coach, die rust en vertrouwen uitstraalt. Ze luistert, stelt fijne vragen, onthoudt wat je verteld en laat je zelf zoeken naar oplossingen. Ze geeft vertrouwen maar laat je ook weer in jezelf vertrouwen. Op een positieve manier ga je aan de slag. Daar waar ik zelf af en toe het overzicht kwijt ben geeft zij handvaten om de juist positieve koers weer op te pakken.

Review februari 2020, arts:

Wandelcoaching heeft me meer inzicht in mijn eigen handelen opgeleverd. Ik heb nu helder op een rijtje waarom ik bepaalde keuzes heb gemaakt en dit kan ik ook gebruiken bij toekomstige keuzes. Het gevolg hiervan is dat ik veel meer rust in mijn hoofd heb (geen getwijfel en gepieker meer), waardoor er ruimte is voor iets nieuws.

Je vraagt steeds een beetje verder door tijdens de gesprekken, net zo lang tot ik het gevoel had dat we er wel waren. En als het ging over het veranderen van gedrag, kwam daarna de vraag wat eventueel veranderd gedrag dan op zou leveren, of wat je omgeving zou bemerken (resultaat). Daarnaast zetten de oefeningen waarbij ik de omgeving moest gebruiken om je situatie of gevoelens concreet te maken, me aan het denken. Deze oefeningen hielpen mij goed om net een beetje helderder te krijgen wat er speelt. Ook het ‘inchecken’ met een mindfullness wandeling werkte voor mij goed, dan was ik een deel van de drukte van de stad/ haast van de dag al kwijt. En ook altijd vragen of ik zelf nog wat in wilde brengen. Daardoor kun je gewoon alles kwijt wat er speelt. Soms kwam ik juist door die dingen, die in eerste instantie niet echt wat te maken leken te hebben met waar ik voor kwam, weer tot nieuwe, bruikbare inzichten.

Het wandelen op zich maakte voor mij dat de gesprekken natuurlijk verliepen, want het kunnen best persoonlijke gesprekken zijn en je stelt je kwetsbaar op. Wandelen is op zich iets wat je heel automatisch kunt doen, maar je hebt toch wat om handen (en hoeft daardoor bijvoorbeeld niet na te denken over je lichaamshouding, of over het feit dat je enorm met je handen aan het friemelen bent tijdens een gesprek ofzo). En de natuur is erg geruststellend.

Je rust, niet oordelend overkomen en het doorvragen. En ik had het gevoel dat de wandelingen echt bij mij paste, niet dat er een vooraf bepaald format was wat per se op bepaalde wijze doorlopen moest worden. Kortom, ‘zorg op maat’.

Review december 2019, arts:

Het coachtraject heeft me geholpen in de overgang van werk/zw/wia. Het gaf me rust en vertrouwen. Maar wat het me vooral heeft opgeleverd is dat ik dichter bij mezelf, bij de kern van wie ik ben ben gekomen. Ik ken mezelf nu beter en accepteer meer wat ik niet zo goed kan of waar ik juist goed in ben.


Het wandelcoachen heeft me hier enorm bij geholpen. Het was heerlijk om in de natuur, al wandelend, de gesprekken te hebben. Ik vond de oefeningen fijn, ik merkte dat ik er open voor stond. De benadering is anders dan van mijn psychiater en ik zie het als een aanvulling op mijn therapie. Het geeft me handvatten om met problemen om te gaan. Het is ook meer lichaamsgericht en dat vind ik fijn.


De rol van jou als wandelcoach was heel belangrijk. Je bent luisterend, niet veroordelend en neemt me als het ware bij de hand door het coachingstraject. Je gaf structuur aan het traject en ik had het gevoel dat je precies op de juiste momenten iets vroeg, zei of me een oefening liet doen. Daarbij was je heel prettig in het contact.

Review maart 2019, geneeskunde student:

De wandelcoaching heeft mij weer dichter bij mijzelf gebracht. Het groeitraject heeft voor een positieve flow gezorgd, waarin ik tools heb geleerd om met lastige situaties om te gaan. Hierdoor is meer ruimte en tijd voor positiviteit en mijzelf ontstaan. Ik zit lekkerder in mijn vel en ik heb meer energie dan voorheen. Ik had van te voren niet gedacht dat ik nu al op het punt zou zijn waar ik nu ben! 

De wandelcoach heeft een heel goed luisterend oor geboden, zonder oordeel en zonder ruimte in te nemen. Ze begreep mij goed. De oefeningen die ze mij heeft geleerd tijdens de wandelingen kan ik goed in de dagelijkse praktijk toepassen. Juist omdat zij ook een medische achtergrond heeft kon zij mij goed begrijpen en sturen. Ze heeft mij inzichten gegeven die ik voorheen niet had en tools aangeleerd om nu ook in de toekomst mee verder te werken! Ze heeft een persoonlijke en menselijke benadering. Door haar manier van werken en het bos voelde het voor mij ook niet klinisch, maar juist heel natuurlijk comfortabel. 

Ik zou andere GNK studenten of artsen zeker aanraden om hier een groeitraject te volgen. Laetitia begrijpt inhoudelijk de kwesties waar je tegenaan loopt en kan daardoor juist gericht helpen. Daarnaast weet ze ook goed wat het werk voor invloed kan hebben op de andere dingen in het leven. Ik heb op zowel professioneel als vooral persoonlijk vlak heel veel groei doorgemaakt en hulp gekregen van Laetitia.

Als ik wel eens vertelde aan mijn omgeving dat ik de coaching met een wandelcoach deed, vroegen mensen mij of dat niet zweverig was. Dat is het volgens mij totaal niet. De wandelingen in het bos ware juist een enorme aanvulling op de coaching. Het bos is een hele fijne, open ruimte om coaching te doen. Je kan de omgeving mooi betrekken in de gesprekken en andersom onthoud je de inhoud van de gesprekken ook goed omdat je het aan de wandeling kan koppelen. Niet zweverig, maar juist lekker weg uit een ruimte met vier muren en beperkingen! ‘

Review november 2018, geneeskunde student:

Ik vond het erg prettig om Laetitia als coach te hebben tijdens het groeitraject. Dit omdat ze heel onbevooroordeeld en rustig is en zij mij erg op mijn gemak stelde. Het groeitraject heeft mij meer duidelijkheid gegeven over waar mijn twijfels en gebrek aan zelfvertrouwen precies vandaan kwamen. Onbewuste patronen in gedachten en gedrag heb ik met behulp van het groeitraject helder gekregen. Laetitia liet mij zelf actiepunten bedenken en hielp mij daarbij op weg door vragen te stellen. Wat het mij heeft opgeleverd: meer zelfkennis, bewust van mijn eigen valkuilen (maar ook sterke eigenschappen) en actiepunten waar ik verder mee aan de slag kan, ook ná het afronden van de wandelsessies. Nogmaals veel dank voor alles!

Laetitia: Zelfvertrouwen verbeteren doen we tijdens de wandelcoachsessie op een hele positieve, praktische en compassievolle manier. Stilstaan bij perioden en situaties waarin het goed met je ging. Op zoek naar je talenten en je sterke punten. Stilstaan bij je emoties, die er laten zijn, ze niet willen wegduwen. Al deze factoren zorgen voor het verbeteren van je zelfvertrouwen.

Review augustus 2018, geneeskunde student:

Laetitia is een heel toegankelijke, vriendelijke en betrokken coach, die in de wandelsessies ruimte biedt om te ontdekken waar er behoefte naar is. Door goed te luisteren, open vragen te stellen, door te vragen en hieruit een rode draad te filteren, kwamen er inzichten naar boven welke mijn bewustwording nodig hadden, meer dan ik zelf doorhad. Naast het rustgevende effect van de omgeving, werd er ook gebruik gemaakt van visuele inbeeldingen waarbij bepaalde patronen werden geanalyseerd met behulp van simpele voorbeelden uit de natuur. Deze afwisseling van natuur met de gesprekken en de zintuigelijke oefeningen, gaf mij net de extra bewustwording om de inzichten ook in praktijk beter toepasbaar te maken. Ik heb na dit coachingstraject het idee dat er ongestuurd veel handvatten zijn ontstaan waar ik heel goed verder mee kan en ik heb de doortastendheid en het inlevingsvermogen van mijn coach daarin erg gewaardeerd!

Review oktober 2018, geneeskunde student:

‘Door de coachwandelingen heb ik duidelijke progressie geboekt op professioneel niveau. Door de prikkelende vragen van Laetitia werd ik gestimuleerd om mijn valkuilen en problemen concreet te kregen en vanuit daar duidelijke doelen te stellen voor mijn persoonlijke groei. Ik leerde inzicht te krijgen over bepaalde situaties in mijn werkleven aan de hand van voorbeelden uit de natuur. Dit was voor mij een hele verhelderende en originele manier om aan mijn persoonlijke ontwikkeling te werken. Laetitia is een zeer prettige coach, die heel goed naar je luistert en samen met jou op zoek gaat naar oplossingen voor problemen. Daarnaast geeft ze inzicht in je eigen kwaliteiten en leert ze je om deze kwaliteiten in te zetten in het dagelijkse leven. Ik heb de coachwandelingen als buitengewoon prettig ervaren en zou iedereen met terugkomende problemen op werk-, studie-, en privégebied deze coaching aanraden!’

Om de studenten en specialisatiedilemma’s goed te kunnen begrijpen, helpt het dat ik zelf ooit geneeskunde student was, in het ziekenhuis werkte en in opleiding tot huisarts was. En nu geef ik ook les aan geneeskunde studenten. De setting in een ziekenhuis, de dynamiek, de hiërarchie, de prestatiedruk, het daglicht missen, het gevoel geleefd te worden, de hoge werkdruk, dit alles is mij niet vreemd. Deel het met mij en we gaan op zoek naar jouw patronen, drijfveren, waarden en sterke kanten. Uitzoeken wie je bent en wat jij nu precies wilt. En daarna stappen maken in de goede richting, zodat ook jij weer enthousiast over je leven zal zijn!

Review juli 2017, basisarts:

‘Laetitia straalt rust en vertrouwen uit, ze heeft een heel prettig stemgebruik. Het heeft ertoe geleid dat ik me op mijn gemak voelde en vrijuit kon praten over mijn probleem. Ze heeft heel veel aandacht en vraagt door op de juiste momenten. Ze is heel doortastend en pakt precies alles eruit wat om meer verdieping vraagt. De manier waarop Laetitia coacht, zet mij aan tot nadenken en tot het vormen van oplossingen. Kleine stappen die bij mijn eigen groeiproces passen en daarom ook goed aansluiten bij mijn eigen behoefte.’

Tijdens de wandelcoach-sessie formuleer je telkens acties waar je mee aan de slag gaat. Acties die zorgen voor kleine stapjes, kleine veranderingen en een sneeuwbaleffect.

Ik geloof heel sterk in een sneeuwbaleffect bij wandelcoaching. Ik merk dit telkens weer bij ieder coachtraject. Bijvoorbeeld een coachee die tijdens de coachwandeling het inzicht kreeg dat ze zich telkens aanpast aan de wensen van haar collega. Op basis van dit inzicht besluit ze de komende weken tenminste één keer ‘nee’ te zeggen op een verzoek van haar collega waar ze zich niet prettig bij voelt. Het is spannend, maar ze gaat het doen! Na haar ‘nee’ voelde ze een opluchting, eindelijk gaf ze aan wat zij zelf wil. En de collega vond dit ook prima en zo voelde ze zich gesterkt om de volgende keer weer haar grens aan te geven. En zo begon ze zich steeds beter in haar vel te voelen. Een klein stapje met uiteindelijk een sneeuwbaleffect!

Review juni 2017:

‘Laetitia had een duidelijke plan van aanpak, de rode draad die vast werd gehouden, het samenvatten en weer terugkeren naar waar het om gaat, mij aan het denken zetten, mij bewust laten worden van. Vooral achteraf merk ik dat ik alle tijd en ruimte kreeg om bijzaken te uiten en dat jij ‘met zachte hand’ mij weer terugbracht naar het probleem.’

Bewustwording kan de eerste stap zijn om je probleem aan te pakken. Bewustwording van al jouw eigenschappen, zoals je sterke punten, emoties, waarden, overtuigingen, levenslessen, drijfveren en patronen. Al deze inzichten komen naar boven door de vragen die ik stel of de coachoefeningen die we doen. Met al die kennis over jezelf kan je makkelijker een stap maken om van je probleem af te komen. Als je studie of baan je niet goed past kan je besluiten om een studie of werkzaamheden te zoeken die beter aansluiten bij je sterke punten. Zo kan je in de juiste flow komen en gaan bloeien!